Công ty CP Cung Cấp Giải Pháp, Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ (DAKTA) được thành lập ngày 26 tháng 01 năm 2010 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104400323 và cấp thay đổi lần 6 ngày 20 tháng 7 năm 2011 theo giấy đăng ký kinh doanh số 0104400323 với số vốn điều lệ là 3,000,000,000 VNĐ (Ba tỷ đồng). Ngay từ khi thành lập công ty đã định hướng phát triển chủ yếu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, cung cấp các giải pháp về phần cứng và phần mềm, tư vấn chuyển giao công nghệ, phân phối các sán phẩm điện tử tin học, thiết bị mạng, các loại máy móc, thiết bị khác và tư vấn đào tạo.

Với những định hướng phát triển nêu trên, kể từ khi thành lập đến nay CÔNG TY CP CUNG CẤP CẤP GIẢI PHÁP, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ (DAKTA) tự hào là nhà tư vấn, đào tạo và cung cấp các sản phẩm công nghệ thông tin, điện, điện tử viễn thông, có uy tín với nhiều khách hàng, nhiều công ty có danh tiếng đã tin tưởng đặt mối quan hệ lâu dài với công ty chúng tôi.